"Alle burgers zijn gelijk voor de Wet, maar sommigen zijn GELIJKER dan anderen”.
Frans humorist

Deze website werd opgericht omdat iedereen op een dag van zijn ouder erft en… kan zich dus slachtoffer bevinden van een niet te ontdekken en gemakkelijk op te bouwen oplichting.

Open Brief: Vervalsingen
Macht en bescherming van Notarissen.


statue

In mijn brief van 11 november 2013 leg ik de heer mr. I.W. Opstelten, ex-minister van Veiligheid en Justitie uit, hoe Uw broer of zuster in sommige omstandigheden, met de medeplichtigheid van een notaris U van de nalatenschap van Uw ouder beroven kan zonder dat de erflater hier zelf aan gedacht heeft.

Als een Testament - echt of vervalst - verklaart dat U bent onterft, dan ontneemt de Nederlandse Wet U de mogelijkheid om te controleren of dit Testament conform de Wet werd opgesteld.
Er is hier sprake van inbreuk op een fundamenteel mensenrecht: het recht van Uw ouder te erven.


Testament 3 is alleen maar een kladpapier en, volgens twee deskundigen van het NFO, bevat
Testament 4 drie van de vier parafen van de notaris die zijn nagebootst.
Niettemin spreken twee rechters - goed op de hoogte van de afwijkingen - een verdelingsvonnis uit, alsof deze twee documenten geldig waren.

Ik heb het Gerechtshof een logische analyse van de feiten voorgelegd, die de noodzaak aantoont om een expertise van mijn vaders Testament te laten maken.


Het Gerechtshof negeert mijn argumenten compleet: zie Beschikking van 9 maart 2015 en Arrest van 1 maart 2016.

Want, als een notaris zegt dat Testament 5 de fotokopie van de door de erflater ondertekende minuut is, dat voor het Gerechtshof de zekere waarheid is.

Echt waar ?
Het deskundig onderzoek van de fotokopie van deze minuut toont aan dat deze minuut een gemanipuleerd document is, dus niet het door erflater ondertekende Testament!


Wat gaat er nu gebeuren ? De vraag is gesteld aan.

Geef Uw mening!

Het doel van deze site is de Nederlandse burger toe te staan de staatsdienaren eraan te herinneren - die de last hebben de burger te beschermen - hun gelijkheid voor de Wet te respecteren..
Gebruik Uw burgerrechten: schrijf naar

  • Mr. G.A. van der Steur – minister van Veiligheid en Justitie of
  • Mevrouw K. Arib – Voorzitter Tweede Kamer
video

> Zie video : https://www.youtube.com/watch?v=N-2b66lHwe8&feature=youtu.be

In geen enkele Rechtsstaat kunnen Testament 3 en Testament 4 voor geldig doorgaan. Maar wel voor de Nederlandse magistratuur!
Toch werd Nederland door Transparency International in 2014 op de achtste plaats van het minst corrupte land van de wereld geklasseerd…

U bevindt zich hier: Home