Gebruikersvoorwaarden Aanvaarding

Door deze website te bezoeken en te gebruiken aanvaardt u dat deze gebruiksvoorwaarden en alle voorwaarden die daarin opgenomen zijn of waarnaar wordt verwezen en/of die elders op deze website vermeld zijn, van toepassing zijn en worden deze voorwaarden geacht door u te zijn aanvaard. Indien u NIET akkoord bent met deze voorwaarden, dan dient u deze website niet te gebruiken.
Deze gebruiksvoorwaarden kunnen door Michel Barbier te allen tijde gewijzigd worden. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen van kracht zijn vanaf het moment dat ze op deze website vermeld zijn. Om die reden dient u regelmatig de gebruiksvoorwaarden vermeld op deze website te bestuderen om op de hoogte te blijven van de voorwaarden die op uw gebruik van deze website van toepassing zijn.

Editeur :

Deze site is het eigendom van Michel Barbier.
Hoofdredacteur :    Michel Barbier
Adres :    5, Avenue Pierre Laurent – 14530 Luc sur Mer (Frankrijk)
Telefoon :    0033 231 97 07 35

De site werd uitgevoerd door Studio Pixelea,
4, Avenue de Cambridge – Bâtiment Odyssée F – 14200 Hérouville Saint-Clair, Frankrijk.
RCS Caen no. 524 398 104 00025.
Telefoon : 00 33 231 24 85 60
Site Internet : www.pixelea.fr

De vestiging van de site wordt verzekerd door OVH
Adres : 2, Rue Kellermann, 59100 Roubaix  -  Frankrijk

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder mede begrepen de auteursrechten en merkrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze website, zijn eigendom van Michel Barbier.

Op deze site is Frans recht van toepassing.
Hetzelfde voor de database die op de website staan, die beschermd worden door de wettelijke maatregelen van 1 juli 1998 (artikel L 112-3) en waarvan Michel Barbier de producent is.

De reproductie of het gedeelte van deze site (anders dan technisch nodig bij het consulteren) op een harde schijf, of wat ook maar, is uitdrukkelijk verboden.
Een gedeelte van de reproductie van deze site op een papieren document is toegestaan, onder voorbehoud van de volgende twee condities :

-    Het respecteren van de integriteit van de gereproduceerde documenten: geen wijziging, noch kwaliteitsverandering is toegestaan.
-    Citaat duidelijk en leesbaar van de bron in de hiernavolgende vorm: “dit document is afkomstig van de site www.vervalsttestament.nl. Reproductierechten zijn voorbehouden en beperkt”.
    Het internetadres van de site www.vervalsttestament.nl moet altijd in de referentie voorkomen.

Het gebruik van deze site in overtreding van deze voorschriften komt op hetzelfde neer als vervalsing in de zin van het artikel 335-2 in de voorschriften van de intellectuele eigendomsrechten.

Links

Alle hyper linken naar deze website gericht, moeten dringend een schriftelijke- en expliciete toestemming van Michel Barbier krijgen.

Deze website kan links naar andere websites bevatten die niet onder controle staan van Michel Barbier.  Michel Barbier is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van die websites. Michel Barbier heeft dergelijke links enkel voor het gemak van de gebruiker van deze website opgenomen en het opnemen van een link naar enige website mag niet zodanig worden uitgelegd dat Michel Barbier de inhoud van die website zou onderschrijven.

Inhoud

Alhoewel zorgvuldigheid is betracht om de juistheid van de informatie, zoals vermeld op de website, te verzekeren, aanvaardt Michel Barbier geen verantwoordelijkheid daarvoor. Alle inhoud wordt verstrekt “in de staat waarin het zich bevindt” en “zoals beschikbaar”. Michel Barbier wijst nadrukkelijk elke garantie van de hand.

Schade

In geen geval is Michel Barbier voor enige directe of indirecte gevolg- of speciale schade voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van deze website of de onmogelijkheid om deze website of de inhoud te gebruiken, zelfs indien Michel Barbier in kennis is gesteld van de mogelijkheid van het optreden van dergelijke schade.

Verstrekte informatie en materiaal

Indien u informatie of ander materiaal aan ons verstrekt, gaat u ermee akkoord dat wij hiervan gebruik kunnen maken. U garandeert dat de informatie of het materiaal geen inbreuk maakt op de (intellectuele eigendoms rechten) van derden of anderszins onrechtmatig is.

Persoonsgegevens

In het kader van deze site brengt Michel Barbier analyses in het licht over feiten in verband met personen en verzamelt persoonlijke informatie via het formulier “Contact”.
Conform de maatregelen van de Nationale Commissie Informatica en Vrijheden (CNIL) en met de toepassing van de Wet no. 78-17 van 6 januari 1978 in verband met de informatica, met de files en met de vrijheden, iedereen die nominatieve informatie over zichzelf op de site www.vervalsttestament.nl vindt, beschikt over rechten van tegenspraak (artikel 38 van de Wet) van toegang (artikel 39, 41 en 42 van de Wet) en rechtzetting (artikel 40 van de Wet) van deze gegevens.

Zodoende kan hij eisen dat de informatie over hem wordt rechtgezet, gecompleteerd, verduidelijkt, bijgewerkt of gewist als de informatie over hem onjuist, incompleet, dubbelzinnig of verlopen is.

Contact

Als u vragen of verzoeken heeft over deze website kunt u contact opnemen met:

Michel Barbier,
5, Avenue Pierre Laurent,
14530 Luc sur Mer.
Frankrijk.

Telefoon : 00 33 231 97 07 35
Email : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

U bevindt zich hier: Home Gebruikersvoorwaarden Aanvaarding